Publikacja Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (Quantitative Methods in Economics) wydawana jest przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki SGGW w Warszawie od 2001 r. Początkowo Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych ukazywały się jako monografia. Od 2011 r. Quantitative Methods in Economics (Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych) jest czasopismem uwzględnionym na liście B czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualnie za artykuł zamieszczony w Quantitative Methods in Economics (Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych) otrzymuje się 9 punktów. Czasopismo jest dostępne w wersji drukowanej (jako wersji pierwotnej, nr ISSN 2082-792X) oraz w wersji elektronicznej (e-ISSN 2543-8565).

Publikacja Quantitative Methods in Economics (Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych) służy prezentowaniu wyników badań empirycznych i analiz teoretycznych z zakresu szeroko rozumianych metod ilościowych w naukach ekonomicznych.

Tematyka czasopisma obejmuje zagadnienia dotyczące :

 • ekonometrii i statystyki,
 • wielowymiarowej analizy porównawczej,
 • analizy dużych zbiorów danych,
 • badań operacyjnych,
 • inżynierii finansowej,
 • zastosowań metod matematycznych w ekonomii, zarządzaniu, finansach, logistyce,
 • zastosowań informatyki w badaniach ekonomicznych.

W czasopiśmie publikowane są prace zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Quantitative Methods in Economics (Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych) jest indeksowane w bazach:

 • Index Copernicus
 • BazEkon
 • CEJSH
 • CEEOL
 • ERIH PLUS